ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Ζώνη Προστασίας Κηφισού Ποταμού
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Νέα - Εκδηλώσεις
Ιστορία
Διεκδικούμενοι Χώροι / Μεταμόρφωση / Ζώνη Προστασίας Κηφισού Ποταμού / Γενική Παρουσίαση

Ζώνη Προστασίας Κηφισού Ποταμού, Μεταμόρφωση Ζώνη Προστασίας Κηφισού Ποταμού, Μεταμόρφωση

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης επιδιώκει το χαρακτηρισμό από το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ τμήματος της Ζώνης Προστασίας του Κηφισού ποταμού- έκτασης 180 στρεμμάτων- ως χώρο πρασίνου και αναψυχής.

Ζώνη Προστασίας Κηφισού Ποταμού, Μεταμόρφωση Ζώνη Προστασίας Κηφισού Ποταμού, Μεταμόρφωση