ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Πλατεία Εθνικής Αντίστασης
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας
Προσβάσεις
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Πληροφορίες - Ωράριο
Νέα - Εκδηλώσεις
Ιστορία - Αρχιτεκτονική
Αναπλάσεις
Υλικό για Εκπαιδευτικούς
Χώροι Πρασίνου / Ελληνικό / Πλατεία Εθνικής Αντίστασης / Ιστορία - Αρχιτεκτονική

Πλατεία Εθνικής ΑντίστασηςΤο 1934 ο χώρος παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας ως πλατεία, η οποία είχε διαμορφωθεί από τους πρόσφυγες κατά τα πρώτα χρόνια εγκατάστασής τους. Η πλατεία αναπλάστηκε στη διάρκεια της επτάχρονης δικτατορίας.