ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Πλατεία Εθνικής Αντίστασης
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας
Προσβάσεις
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Πληροφορίες - Ωράριο
Νέα - Εκδηλώσεις
Ιστορία - Αρχιτεκτονική
Αναπλάσεις
Υλικό για Εκπαιδευτικούς
Χώροι Πρασίνου / Ελληνικό / Πλατεία Εθνικής Αντίστασης / Προσβάσεις

Η πλατεία είναι ανοικτή και προσβάσιμη για όλους. Πολύ κοντά στην πλατεία υπάρχουν στάσεις των λεωφορειακών γραμμών Β4, 210 και 205.

Λεωφορεία

ΣΤΑΣΗ: ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ
ΟΔΟΣ: Λεωφ. Ιασωνίδου

Διερχόμενες γραμμές 

 

ΓΡΑΜΜΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Β4

ΑΚΑΔΗΜΙΑ -ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ- ΣΟΥΡΜΕΝΑ

210

ΤΕΡΨΙΘΕΑ- ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΣΤ.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

205

ΓΛΥΦΑΔΑ -ΣΟΥΡΜΕΝΑ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)