ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Πλατεία Εθνικής Αντίστασης
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας
Προσβάσεις
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Πληροφορίες - Ωράριο
Νέα - Εκδηλώσεις
Ιστορία - Αρχιτεκτονική
Αναπλάσεις
Υλικό για Εκπαιδευτικούς
Χώροι Πρασίνου / Ελληνικό / Πλατεία Εθνικής Αντίστασης / Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας

Εντός του χώρου συναντά ο επισκέπτης πεύκα αλλά κυρίως θάμνους και καλλωπιστικά φυτά. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα φυτά που μπορεί να διακρίνει κανείς στο συγκεκριμένο χώρο πρασίνου: ακακίες, δάφνες Απόλλωνος, μανόλιες, χαμοκυπάρισσοι, καζουαρίνες, υποκαστανιά, λιπόκεδρος, τούγιες, γκι, γκαζόν, χρυσάνθεμα, δράκαινες, τριανταφυλλιές αμπελιές και πλήθος εποχιακών φυτών.