ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Πλατεία Δημαρχείου - Ηρώων Πολυτεχνείου
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας
Προσβάσεις
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Πληροφορίες - Ωράριο
Νέα - Εκδηλώσεις
Αναπλάσεις
Χώροι Πρασίνου / Μοσχάτο / Πλατεία Δημαρχείου - Ηρώων Πολυτεχνείου / Αναπλάσεις

Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου- Δημαρχείου

Τον Οκτώβριο του 2007 εγκαινιάστηκε το νέο τμήμα της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου (έναντι Δημαρχείου). Το έργο, που είχε συνολικό προϋπολογισμό 880.000 ευρώ, περιελάμβανε την ανάπλαση και τη διαμόρφωση χώρων πρασίνου και αναψυχής συνολικής έκτασης 4,50 στρεμμάτων.