ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Πλατεία Δημαρχείου - Ηρώων Πολυτεχνείου
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας
Προσβάσεις
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Πληροφορίες - Ωράριο
Νέα - Εκδηλώσεις
Αναπλάσεις
Χώροι Πρασίνου / Μοσχάτο / Πλατεία Δημαρχείου - Ηρώων Πολυτεχνείου / Πληροφορίες - Ωράριο

Η πρόσβαση στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου είναι ελεύθερη όλες τις ώρες. Η πλατεία προσφέρεται για περίπατο, ξεκούραση και αναψυχή, ενώ εντός αυτής μπορούν τα παιδιά να παίξουν και να κάνουν ποδήλατο με ασφάλεια.

Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου- Δημαρχείου Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου- Δημαρχείου