ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Πλατεία Δημαρχείου - Ηρώων Πολυτεχνείου
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας
Προσβάσεις
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Πληροφορίες - Ωράριο
Νέα - Εκδηλώσεις
Αναπλάσεις
Χώροι Πρασίνου / Μοσχάτο / Πλατεία Δημαρχείου - Ηρώων Πολυτεχνείου / Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής

Εντός της πλατείας υπάρχει παιδική χαρά και χώρος που προσφέρεται για πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Παιδική χαρά στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου- Δημαρχείου Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου- Δημαρχείου