ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Πλατεία Δημαρχείου - Ηρώων Πολυτεχνείου
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας
Προσβάσεις
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Πληροφορίες - Ωράριο
Νέα - Εκδηλώσεις
Αναπλάσεις
Χώροι Πρασίνου / Μοσχάτο / Πλατεία Δημαρχείου - Ηρώων Πολυτεχνείου / Προσβάσεις

Η πλατεία περιβάλλεται από τις εξής οδούς: Κεφαλληνίας, Αργοστολίου και Κοραή, καθώς και τη γέφυρα της Λεωφόρου Χρ. Σμύρνης. Πρόσβαση στην πλατεία μπορεί να έχει κανείς από όλους τους παραπάνω δρόμους.

Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου- Δημαρχείου Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου- Δημαρχείου