ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Πλατεία Δημαρχείου - Ηρώων Πολυτεχνείου
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας
Προσβάσεις
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Πληροφορίες - Ωράριο
Νέα - Εκδηλώσεις
Αναπλάσεις
Χώροι Πρασίνου / Μοσχάτο / Πλατεία Δημαρχείου - Ηρώων Πολυτεχνείου / Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας

Η πλατεία περιλαμβάνει 200 δέντρα, 1.450 θάμνους και 60 αναρριχώμενες τριανταφυλλιές.

Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου- Δημαρχείου Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου- Δημαρχείου