ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Κτήμα Δηλαβέρη
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας
Προσβάσεις
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Πληροφορίες - Ωράριο
Νέα - Εκδηλώσεις
Αναπλάσεις
Χώροι Πρασίνου / Μεταμόρφωση / Κτήμα Δηλαβέρη / Αναπλάσεις

Υπό εξέλιξη βρίσκεται αυτό τον καιρό μελέτη για την πολεοδομική οργάνωση ολόκληρου του Κτήματος Δηλαβέρη, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός εξαμήνου. Ήδη εντός αυτής έχει κατασκευαστεί το Δημοτικό Κολυμβητήριο και είναι σε εξέλιξη το έργο «Οικολογική Αφύπνιση του Κτήματος Δηλαβέρη», που αφορά την ανάπλαση του Ο.Τ. 294 και προβλέπεται να αποπερατωθεί σε ένα περίπου έτος.

 Έργα ανάπλασης στο Κτήμα Δηλαβέρη  Έργα ανάπλασης στο Κτήμα Δηλαβέρη