ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Κτήμα Δηλαβέρη
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας
Προσβάσεις
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Πληροφορίες - Ωράριο
Νέα - Εκδηλώσεις
Αναπλάσεις
Χώροι Πρασίνου / Μεταμόρφωση / Κτήμα Δηλαβέρη / Γενική Παρουσίαση

Κτήμα Δηλαβέρη Το Κτήμα Δηλαβέρη είναι μια περιοχή 60 στρεμμάτων στο Δήμο Μεταμόρφωσης που περικλείεται από τις οδούς Τατοϊου, Λητούς, Κύμης, Χαλκιδικής, Σάμου, Φολεγάνδρου, Φωκίδος και Απόλλωνος. Έχει χαρακτηριστεί ως «χώρος πρασίνου» με κατασκευή κτηρίων κοινοφελών χρήσεων, άθλησης και αναψυκτηρίων (ΦΕΚ 827 Δ΄/ 88) αλλά δεν έχει στο σύνολό της απαλλοτριωθεί.

 

 

 

Κτήμα Δηλαβέρη Σήμερα είναι σε εξέλιξη μελέτη για την πολεοδομική οργάνωση ολόκληρου του Κτήματος Δηλαβέρη- δηλαδή των οικοδομικών τετραγώνων (Ο.Τ.) 281, 282, 283, 284, 285, 287, 291, 294, 296, 332 και 333, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός εξαμήνου. Ήδη στο Ο.Τ. 296 έχει κατασκευαστεί το Δημοτικό Κολυμβητήριο και είναι σε εξέλιξη το έργο «Οικολογική Αφύπνιση του Κτήματος Δηλαβέρη», που αφορά την ανάπλαση του Ο.Τ. 294 και προβλέπεται να αποπερατωθεί σε ένα περίπου έτος.