ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Άλσος Προφήτη Ηλία
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας
Προσβάσεις
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Πληροφορίες - Ωράριο
Νέα - Εκδηλώσεις
Αναπλάσεις
Υλικό για Εκπαιδευτικούς
Χώροι Πρασίνου / Πειραιάς / Άλσος Προφήτη Ηλία / Αναπλάσεις

Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την περίοδο έργα ανάπλασης στο Άλσος Προφήτη Ηλία. Σε αυτά περιλαμβάνονται: εγκατάσταση περίφραξης, τοποθέτηση παραδοσιακών φωτιστικών και καθιστικών πάγκων, κατασκευή τεχνητών καταρρακτών και συντριβανιών, συντήρηση και εμπλουτισμός του πρασίνου και εγκατάσταση νέας παιδικής χαράς.

Βλέπε το σχετικό Δελτίο Τύπου του Δήμου Πειραιά