ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Πάρκο «Μίκης Θεοδωράκης»
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας
Προσβάσεις
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Πληροφορίες - Ωράριο
Νέα - Εκδηλώσεις
Αναπλάσεις
Χώροι Πρασίνου / Βριλήσσια / Πάρκο «Μίκης Θεοδωράκης» / Αναπλάσεις

Η ανάπλαση του πάρκου ολοκληρώθηκε το έτος 2006. Για το σχεδιασμό της μελέτης τον σχεδιασμό, ελήφθησαν υπ’ όψιν οι εξής παραδοχές:

- Διατήρηση των υπαρχόντων χαράξεων των κινήσεων μέχρι τώρα των πεζών, ενίσχυση και σαφής οριοθέτηση των ήδη διαμορφωμένων αξόνων κίνησης από τους χρήστες του κτήματος.
- Περιμετρική ροή μονοπατιού jogging (διατρέχει όλο τον περιβάλλοντα χώρο και ενοποιεί τα μονοπάτια κίνησης πεζών).
- Επέκταση της παιδικής χαράς και οριοθέτησή της, με ταυτόχρονη χωροθέτηση παιχνιδιών- δραστηριοτήτων για ΑμΕΑ.
- Χωροθέτηση κτηρίου πολιτιστικής χρήσης με κυλικείο σε άμεση σχέση με την παιδική χαρά, με χώρο εκτόνωσης προς αυτήν.

Έργα ανάπλασης Έργα ανάπλασης


Κύριο χαρακτηριστικό της ανάπλασης ήταν ο βιοκλιματικός χαρακτήρας του έργου που έγκειται:

- στον απόλυτο σεβασμό του υφιστάμενου υψηλού πρασίνου (μεγάλα πεύκα ηλικίας άνω των 60 ετών).
- στον εμπλουτισμό του πρασίνου με φύτευση δεκάδων νέων μεγάλων δένδρων, εκατοντάδων θάμνων, εκατοντάδων ανθοφύτων, μεγάλων εκτάσεων χλοοτάπητα.
- στην εγκατάσταση πλήρους αυτοματοποιημένου αρδευτικού συστήματος, συνδεδεμένου με το αρδευτικό δίκτυο γεωτρήσεων του Δήμου.