ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Πλατεία Άρη Βελουχιώτη
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας
Προσβάσεις
Πληροφορίες - Ωράριο
Νέα - Εκδηλώσεις
Ιστορία
Αναπλάσεις
Χώροι Πρασίνου / Άγιος Δημήτριος / Πλατεία Άρη Βελουχιώτη / Πληροφορίες - Ωράριο

ΜνημείοΔεν υπάρχει ωράριο λειτουργίας για την πλατεία.
Η πρόσβαση για ΑΜΕΑ είναι σχετικά εύκολη.
Τα ζώα απαγορεύονται εντός του χώρου.
Δεν υπάρχει διαμορφωμένος ποδηλατόδρομος.

Κάθε χρόνο στα πλαίσια του Πολιτιστικού Φθινοπώρου του Δήμου γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις στο χώρο της πλατείας. Επίσης, πραγματοποιούνται και προεκλογικές συγκεντρώσεις και ομιλίες.