ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Πλατεία Άρη Βελουχιώτη
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας
Προσβάσεις
Πληροφορίες - Ωράριο
Νέα - Εκδηλώσεις
Ιστορία
Αναπλάσεις
Χώροι Πρασίνου / Άγιος Δημήτριος / Πλατεία Άρη Βελουχιώτη / Προσβάσεις

Η πλατεία είναι ανοικτή όλες τις ώρες και ημέρες στο κοινό και οι κύριες προσβάσεις σε αυτήν είναι δύο. 

Τα λεωφορεία που διευκολύνουν την πρόσβαση στην πλατεία είναι τα εξής:

ΣΤΑΣΗ: ΠΛ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΟΔΟΣ: Αγ. Δημητρίου

Διερχόμενες γραμμές

ΓΡΑΜΜΗ- ΟΝΟΜΑΣΙΑ

103 ΚΑΛΑΜΑΚΙ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
141 ΚΑΛΑΜΑΚΙ -ΣΤΑΘ.ΔΑΦΝΗΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
217 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ( ΣΤΑΘ.ΔΑΦΝΗΣ)
219 ΣΤ.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
229 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΤΑΘ.ΔΑΦΝΗΣ)
816 ΤΑΥΡΟΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
113 ΑΛΙΜΟΣ-ΣΤ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ