ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Πλατεία Άρη Βελουχιώτη
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας
Προσβάσεις
Πληροφορίες - Ωράριο
Νέα - Εκδηλώσεις
Ιστορία
Αναπλάσεις
Χώροι Πρασίνου / Άγιος Δημήτριος / Πλατεία Άρη Βελουχιώτη / Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας

Χλωρίδα

Η βλάστηση της πλατείας αποτελείται κυρίως από χλοοτάπητα, προύνους, ευκαλύπτους, πλατάνια, βιβούρνα, κυπαρίσσια. Επίσης, υπάρχει ένας βραχόκηπος με ξηροφυτικά είδη και ένα συντριβάνι.Δέντρα

Πανίδα

Στην πανίδα της περιοχής συγκαταλέγονται τυχόν πτηνά που βρίσκουν καταφύγιο στους μεγάλους ευκαλύπτους, όπως για παράδειγμα τα περιστέρια.