ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Ο.Τ. 142α - 143 (Τένις Χολαργού)
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Πληροφορίες - Ωράριο
Νέα - Εκδηλώσεις
Ιστορία - Αρχιτεκτονική
Αναπλάσεις
Υλικό για Εκπαιδευτικούς
Χώροι Πρασίνου / Χολαργός / Ο.Τ. 142α - 143 (Τένις Χολαργού) / Ιστορία - Αρχιτεκτονική

Επί των οδών Ανατολής και Ναυαρίνου υπάρχει περιμετρικός πεζόδρομος πλάτους 1,50 και 1,00 μ. αντίστοιχα. Σε ένα μικρό τμήμα επί της οδού Ναυαρίνου υπάρχει χαμηλό τοιχείο αντιστήριξης των χωμάτων.
Οι διαδρομές, τα μονοπάτια που εντοπίζονται είναι τριών ειδών:
1. φυσικά, που έχουν προέλθει από την συνεχή χρήση των περιπατητών
2. ημιδιαμορφωμένα, από θραυστό οικοδομικό υλικό (χαλίκι)
3. διαμορφωμένα, με τσιμεντένιο παλιό κατάστρωμα.
Μεταξύ των δύο οικοδομικών τετραγώνων δεν υπάρχουν σαφή όρια, πρόκειται δηλαδή για έναν ενιαίο χώρο όπου περίπου στο μεταξύ τους όριο βρίσκεται ένας τσιμεντένιος δρόμος που κλείνει με μπάρα που οδηγεί προς τα γήπεδα τένις και μπάσκετ.

ΠεζόδρομοςΚοντά στον τσιμεντένιο αυτό δρόμο βρίσκεται και μία πέτρινη βρύση