ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Πλατεία Ανδρέα Καρκαβίτσα
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας
Προσβάσεις
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Πληροφορίες - Ωράριο
Νέα - Εκδηλώσεις
Χώροι Πρασίνου / Ίλιον / Πλατεία Ανδρέα Καρκαβίτσα / Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής

Στο εσωτερικό της πλατείας υπάρχει ένα γήπεδο μπάσκετ και ένα γήπεδο βόλλευ στα Ο.Τ. 1076α –1075α , (χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων 2050 τ.μ.) καθώς και μια σύγχρονη παιδική χαρά στο Ο.Τ. 1072α, εμβαδού 650 τ.μ.