ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Πλατεία Ανδρέα Καρκαβίτσα
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας
Προσβάσεις
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Πληροφορίες - Ωράριο
Νέα - Εκδηλώσεις
Χώροι Πρασίνου / Ίλιον / Πλατεία Ανδρέα Καρκαβίτσα / Στοιχεία Χλωρίδας

Στη συνολική έκταση του χώρου περιλαμβάνονται και δυο ανεξάρτητοι χώροι πρασίνου στα Ο.Τ. 1074α και 1073α, εμβαδού 1005 τ.μ. και 880 τ.μ. αντίστοιχα. Εντός αυτών υπάρχουν διάφορα είδη φυτών, κυρίως δένδρα, όπως ο ευκάλυπτος (μεγάλα δένδρα προϋπάρχοντα), η νερατζιά, η ελιά, το λιγούστρο δενδροειδές, το Κουπρεσοκυπάρισσο –Leylandii, κ.λ.π. αλλά και θάμνοι όπως η αγγελική, το πολύγαλα, η βερβερίδα, το βιμπούρνο, το ελαίαγνο, ο ιβίσκος, η τριανταφυλλιά, η τούγια, κ.λ.π.