ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Πάρκο Ενόπλεων Δυνάμεων
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας
Προσβάσεις
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Πληροφορίες - Ωράριο
Νέα - Εκδηλώσεις
Ιστορία - Αρχιτεκτονική
Αναπλάσεις
Υλικό για Εκπαιδευτικούς
Χώροι Πρασίνου / Ταύρος / Πάρκο Ενόπλεων Δυνάμεων / Υλικό για Εκπαιδευτικούς

Η χλωρίδα του Πάρκου όπως και το Πάρκο Κυκλοφορικής Αγωγής ασφαλώς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος αναψυχής και για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Πάρκο Ενόπλεων Δυνάμεων