ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Πάρκο Ενόπλεων Δυνάμεων
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας
Προσβάσεις
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Πληροφορίες - Ωράριο
Νέα - Εκδηλώσεις
Ιστορία - Αρχιτεκτονική
Αναπλάσεις
Υλικό για Εκπαιδευτικούς
Χώροι Πρασίνου / Ταύρος / Πάρκο Ενόπλεων Δυνάμεων / Αναπλάσεις

1. Τον Ιούνιο του 2008 διαμορφώθηκε σε μια έκταση 10 στρεμμάτων ένα σύγχρονο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής με σκοπό να αποτελέσει χώρο εκπαίδευσης παιδιών στα ζητήματα κυκλοφορικής αγωγής όχι μόνο του Δήμου Ταύρου αλλά και των λοιπών γειτονικών Δήμων.
2. Έχει εκπονηθεί μελέτη ολοκλήρωσης της διαμόρφωσης και αναβάθμισης του πρασίνου περιλαμβάνοντας και διαμόρφωση λίμνης σε κεντρικό σημείο του Πάρκου.
3. Τον Ιούλιο του 2008 διαμορφώθηκε παιδική χαρά με χρηματοδότηση της Νομαρχίας Αθηνών.

Παιδική Χαρά