ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Πάρκο Ενόπλεων Δυνάμεων
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας
Προσβάσεις
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Πληροφορίες - Ωράριο
Νέα - Εκδηλώσεις
Ιστορία - Αρχιτεκτονική
Αναπλάσεις
Υλικό για Εκπαιδευτικούς
Χώροι Πρασίνου / Ταύρος / Πάρκο Ενόπλεων Δυνάμεων / Ιστορία - Αρχιτεκτονική

Το Πάρκο ανήκει κατά κυριότητα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Διαμορφώθηκε από το Υπουργείο και παραδόθηκε στο Δήμο Ταύρου για χρήση το έτος 1997.

Συντριβάνι