ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Πάρκο Ενόπλεων Δυνάμεων
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας
Προσβάσεις
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Πληροφορίες - Ωράριο
Νέα - Εκδηλώσεις
Ιστορία - Αρχιτεκτονική
Αναπλάσεις
Υλικό για Εκπαιδευτικούς
Χώροι Πρασίνου / Ταύρος / Πάρκο Ενόπλεων Δυνάμεων / Πληροφορίες - Ωράριο

Το πάρκο έιναι ανοιχτό από τις 8:00π.μ. έως τη 1:00μ.μ. και προσφέρεται για περίπατο, ήπιας μορφής αθλητική δραστηριότητα όπως τρέξιμο, αλλά και για πικνικ.

ΠικνικΠληροφορίες για το πάρκο και τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται εντός αυτού μπορεί να ζητήσει κανείς από το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου και την κα Αλεξάνδρα Κερασίδου (τηλ: 210 3402212- 213).