ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Πλατεία Αλησμόνητων Πατρίδων
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας
Προσβάσεις
Νέα - Εκδηλώσεις
Αρχιτεκτονική
Χώροι Πρασίνου / Κορυδαλλός / Πλατεία Αλησμόνητων Πατρίδων / Προσβάσεις

Πρόσβαση έχει κανείς από τις οδούς που περικλείουν την πλατεία: Πλούτωνος, Τραπεζούντος, Ύδρας και Αμοργού.