ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Πλατεία Αλησμόνητων Πατρίδων
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας
Προσβάσεις
Νέα - Εκδηλώσεις
Αρχιτεκτονική
Χώροι Πρασίνου / Κορυδαλλός / Πλατεία Αλησμόνητων Πατρίδων / Στοιχεία Χλωρίδας

Στα παρτέρια της πλατείας υπάρχει ποικιλία φυτικών ειδών (χλοοτάπητας, δέντρα, θάμνοι και ποώδη φυτά).