ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Αλσύλλιο Κριάρη
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας
Προσβάσεις
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Νέα - Εκδηλώσεις
Χώροι Πρασίνου / Ηλιούπολη / Αλσύλλιο Κριάρη / Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής

Παιδική ΧαράΜέσα στο Αλσύλλιο βρίσκεται μια παιδική χαρά ενώ οι ειδικά διαμορφωμένοι διάδρομοι διάβασης εντός του χώρου διευκολύνουν την άνετη διέλευση των πολιτών, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως ποδηλατόδρομοι. Ο επαρκής δημοτικός φωτισμός όλο το εικοσιτετράωρο παρέχει ένα αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες και στα παιδιά.

Στο εσωτερικό του συγκεκριμένου χώρου πρασίνου βρίσκεται και μια ημικύκλια τσιμεντένια κατασκευή, η οποία χρησιμοποιείται ως χώρος αποθήκευσης εργαλείων από το Τμήμα Κήπων του Δήμου Ηλιούπολης, αλλά θα μπορούσε να έχει και άλλους χρηστικούς σκοπούς.

ΣυντριβάνιΤέλος, υπάρχει και ένα σιντριβάνι, το οποίο δεν βρίσκεται σε λειτουργία αλλά άμεσα θα καλυφθεί με χώμα και θα φυτευτεί.