ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Αλσύλλιο Κριάρη
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας
Προσβάσεις
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Νέα - Εκδηλώσεις
Χώροι Πρασίνου / Ηλιούπολη / Αλσύλλιο Κριάρη / Προσβάσεις

Υπάρχουν συνολικά έξι (6) πύλες εισόδου στον Αλσύλλιο, οι οποίες είναι οι κάτωθι :

Είσοδος

Μια (1) είσοδο από Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου,
Μια (1)είσοδο από Λ. Παναγούλη,
Μια (1) είσοδο από οδό Κριάρη,
Δύο (2) είσοδοι από Ισαύρων, και
Μια (1) είσοδο από Εκάβης

 

 

 

 

 Η τοποθεσία του Αλσυλλίου είναι σε κεντρικό σημείο της Ηλιούπολης, έτσι ώστε να έχουν άμεση πρόσβαση όλοι οι δημότες και με όλα τα μέσα. Ιδιαίτερα οι κάτοικοι της Αγ. Μαρίνας μπορούν να επισκεφτούν το συγκεκριμένο χώρο πρασίνου στα πλαίσια ενός περιπάτου τους, ή διαφορετικά μέσω αυτοκινήτου, ή ακόμη και λεωφορείου.

Δίαδρομος