ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Αλσύλλιο Κριάρη
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας
Προσβάσεις
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Νέα - Εκδηλώσεις
Χώροι Πρασίνου / Ηλιούπολη / Αλσύλλιο Κριάρη / Γενική Παρουσίαση

Το Αλσύλλιο Κριάρη αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πνεύμονες πρασίνου της Ηλιούπολης. Περιβάλλεται από τη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, τη λεωφόρο Παναγούλη και τις οδούς Κριάρη, Ισαύρων και Εκάβης.

Αλσύλιο Κριάρι