ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Πάρκο Λάμπρου Κατσώνη
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας
Προσβάσεις
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Πληροφορίες - Ωράριο
Νέα - Εκδηλώσεις
Χώροι Πρασίνου / Νέα Χαλκηδόνα / Πάρκο Λάμπρου Κατσώνη / Πληροφορίες - Ωράριο

Το Πάρκο έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλο το μήκος του.