ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Κατράκειο Θέατρο
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας
Προσβάσεις
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Πληροφορίες - Ωράριο
Νέα - Εκδηλώσεις
Ιστορία - Αρχιτεκτονική
Χώροι Πρασίνου / Νίκαια / Κατράκειο Θέατρο / Πληροφορίες - Ωράριο

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα των εκδηλώσεων στο Κατράκειο Θέατρο:

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ
Γανοχώρων 1β – Νίκαια 18450
Τηλ.: 210-4906021, 210-4906066
Fax: 210-4921931