ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Κατράκειο Θέατρο
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας
Προσβάσεις
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Πληροφορίες - Ωράριο
Νέα - Εκδηλώσεις
Ιστορία - Αρχιτεκτονική
Χώροι Πρασίνου / Νίκαια / Κατράκειο Θέατρο / Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας

Χλωρίδα
Στη είδη βλάστησης του χώρου περιλαμβάνονται δέντρα, θάμνοι και πολυετείς πόες και αφορούν σε κοινά είδη που χρησιμοποιήθηκαν για την αποκατάσταση επιφανειών.
Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα δέντρα που συναντά κανείς στο χώρο: ελιές, κουκουναριές, φοίνικες τζιτζιφιές, ξυλοκερατιές, μουριές, ακακίες Κων/λεως, ψευδοπιπεριές, γιακαράντες, πλατάνου, κουτσουπιές, βραχυχίτωνες, μουσμουλιές, ροδιές, σοφόρες, λεύκες κ.α.
Την χλωρίδα συμπληρώνουν θάμνοι: πικροδάφνες, ιβίσκος σινικός, φωτίνια, φορσίθια πασχαλιά, γιουνίπερους, αλόη, αθάνατος, λαγγεστρέμια, καλλιστήμονας, μέντα, δενδρολίβανο, λιγούστρο, αγγελική, γιασεμί, γλυσίνια, τευκριο, ροδιά νάνα, τριανταφυλλιά, άκανθος, αγριελιά, θυμάρι δαφνούλα, σινεράρια, γεράνι, πυξος, σάλβια, λαντάνα νάνα, δάφνη.
Σε ό,τι αφορά στα φυτά κάλυψης που έχουν χρησιμοποιηθεί επισημαίνεται ότι πρόκειται για χλοοτάπητα, γκαζάνια, κουφέα, δενδρολίβανο έρπων, βερβένα, βίγκα, λίππια, μπούζι, βερόνικα, διμορφοθήκη.

Πανίδα
Στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να συναντήσει κανείς διάφορα πουλιά όπως: κουκουβάγιες (Athene noctua), καρδερίνες (Carduelis carduelis), σπουργίτια (Paser domesticus), κοκκινολαίμηδες (Erithacus rubecula), περιστέρια (Columbidae s.p.), Δεκαοκτούρες (Streptopelia decaocto) και κοτσύφια (Turdus merulus).