ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Άλσος Προφήτη Ηλία
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας
Προσβάσεις
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Πληροφορίες - Ωράριο
Νέα - Εκδηλώσεις
Αναπλάσεις
Υλικό για Εκπαιδευτικούς
Χώροι Πρασίνου / Πειραιάς / Άλσος Προφήτη Ηλία / Νέα - Εκδηλώσεις
Εορτασμός Εκκλησίας Προφήτη Ηλία- Τοπικό Πανηγύρι στο Άλσος Προφήτη Ηλία στον Πειραιά

Τη Δευτέρα 20 Ιουλιίου 2009 θα πραγματοποιηθεί για μια ακόμα χρονιά ο Εορτασμός της Εκκλησίας του Προφήτη Ηλία στο Άλσος Προφήτη Ηλία στον Πειραιά. Στον περίβολο της Εκκλησίας και γύρω από το ομώνυμο άλσος πραγματοποιείται τοπικό Πανηγύρι.

  επιστροφή