ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Άλσος Προφήτη Ηλία
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας
Προσβάσεις
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Πληροφορίες - Ωράριο
Νέα - Εκδηλώσεις
Αναπλάσεις
Υλικό για Εκπαιδευτικούς
Χώροι Πρασίνου / Πειραιάς / Άλσος Προφήτη Ηλία / Πληροφορίες - Ωράριο

Άλσος Προφήτη Ηλία

 

 

Ο χώρος του Άλσους δεν περιφράσσεται και είναι ανοιχτός όλο το εικοσιτετράωρο. Προσφέρεται για περίπατο και ξεκούραση.