ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Άλσος Προφήτη Ηλία
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας
Προσβάσεις
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Πληροφορίες - Ωράριο
Νέα - Εκδηλώσεις
Αναπλάσεις
Υλικό για Εκπαιδευτικούς
Χώροι Πρασίνου / Πειραιάς / Άλσος Προφήτη Ηλία / Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας

Το φυτικό υλικό του Άλσους Προφήτη Ηλία αποτελείται από δέντρα δασικά (κυρίως χαλέπιο Πεύκη, Κουκουναριά, Πεύκη τύπου Θάσου, Κυπάρισσο, κ.λ.π.) σε ποσοστό 80%, δέντρα καλλωπιστικά και θάμνους (πικροδάφνες και αγγελικές) σε ποσοστό σχεδόν 20%.
Το σύνολο του φυτικού υλικού χαρακτηρίζεται σχεδόν από μονοκαλλιέργεια και ξηρόφυτο πράσινο μέτριας πυκνότητας.

  Άλσος Προφήτη Ηλία  Άλσος Προφήτη Ηλία