ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Πάρκο Πλατείας Γαρδέλη
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Προσβάσεις
Νέα - Εκδηλώσεις
Χώροι Πρασίνου / Μαρούσι / Πάρκο Πλατείας Γαρδέλη / Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας

Η βλάστηση αποτελείται από ψηλά δέντρα, κυπαρίσσια, πλαγιόκλαδα, ροβίνιες, κουτσουπιές, καζουαρίνες, κατάλπες, θάμνους, βιβούρνο αειθαλές, λιγούστρο κ.τ.λ.