ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Πλατεία Δεξαμενής
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Διεκδικήσεις
Νέα - Εκδηλώσεις
Διεκδικούμενοι Χώροι / Νέα Σμύρνη / Πλατεία Δεξαμενής / Χάρτης
φόρτωση χάρτη ...

Ο χώρος ορίζεται από τις οδούς Εθνικής Στέγης και Νικομηδείας.