ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Πλατεία Δεξαμενής
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Διεκδικήσεις
Νέα - Εκδηλώσεις
Διεκδικούμενοι Χώροι / Νέα Σμύρνη / Πλατεία Δεξαμενής / Γενική Παρουσίαση

Πλατεία ΔεξαμενήςΠρόκειται για ένα χώρο εκτάσεως 2,5 στρεμμάτων που είναι χαρακτηρισμένος από το αρχικό Ρυμοτομικό Σχέδιο της πόλης ως «Δεξαμενή» και έχει έκτοτε (Άρθρο 69 του Β.Δ. 330/1960 ΦΕΚ 69/Α/23-5-1960) περιέλθει στην ιδιοκτησία του δήμου μαζί με άλλους κοινόχρηστους χώρους.

Ο χώρος αυτός ήταν και παραμένει πράσινο. Εντός του χώρου αυτού- ιδιοκτησία δήμου- δεκαετία πριν 1940-1950 ο τότε οργανισμός ύδρευσης της πόλης, κατασκεύασε υδατοδεξαμενή υπόγεια και οικίσκο υπέργειο 10τ.μ. περίπου και για λόγους ασφαλείας έκτοτε περιέφραξε με κιγκλίδωμα χώρο 865τ.μ. εντός του ευρύτερου χώρου των 2,5 στρεμμάτων.

Μάλιστα ενώ από την δεκαετία του ’60 έχει με έγγραφο της ΕΥΔΑΠ παύσει να λειτουργεί η υδατοδεξαμενή ως παρωχημένη εγκατάσταση, η ΕΥΔΑΠ αξιοποιούνται (μετά από 9/10/26 ΝΔ «περί εγκρίσεως σχεδίου αελικού συνοικισμού Ν. Σμύρνης» ΦΕΚ 265/Α/18-10-1926) με δήλωση της στο Υποθηκοφυλακείο ενέγραψε τη κυριότητα του περιφραγμένου χώρου στην μερίδα της. Ο Νόμος έδωσε το δικαίωμα αυτό εκεί όπου υπήρχαν εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ σε δημόσια και όχι σε δημοτική έκταση και προφανώς σε εγκαταστάσεις λειτουργούσα και όχι εν απαξία χρήσεως.
Δια του τρόπου αυτού η ΕΥΔΑΠ και χωρίς ο δήμος να γνωρίζει «άλλαξε» την κυριότητα του χώρου.