ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Τουρκοβούνια
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Ιστορία
Διεκδικήσεις
Νέα - Εκδηλώσεις
Διεκδικούμενοι Χώροι / Γαλάτσι / Τουρκοβούνια / Ιστορία

Η ιστορία εν συντομία

1978: Η έκταση της λοφοσειράς των Τουρκοβουνίων εντάσσεται στο σχέδιο με το από 8.2.78 ΠΔ (ΦΕΚ121 Δ /18.3.78 ) με χρήση κοινοχρήστου πρασίνου. 

1985: Με τον ν. 1515/ 1985 η κυβέρνηση καταρτίζει και θεσμοθετεί το Ρυθμιστικό Σχέδιο Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας στο οποίο υπάγεται ολόκληρη η λοφοσειρά των «Τουρκοβούνια». Ήδη με το Προεδρικό Διάταγμα της 6ης Αυγούστου 1980 (ΦΕΚ. 475 Δ 728-8-1980) που αφορά στην τροποποίηση των όρων δόμησης της εκτός σχεδίου περιοχής των Τουρκοβουνίων προβλέπονται οι εγκαταστάσεις που μπορούν να γίνουν υπό την εποπτεία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ μέσα στην έκταση (χώροι αναψυχής, Πάρκα, Άλση, Αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ.). 

1991: Στο ισχύον μέχρι σήμερα Γ.Π.Σ. του Δήμου Γαλατσίου (ΦΕΚ 797 Δ/91) προτείνεται η οργάνωση της εκτός σχεδίου περιοχής των Τουρκοβουνίων, σε υπερτοπικό πόλο αναψυχής με την δημιουργία αλσών, αθλητισμού, παιδικών χαρών, κλπ. 

1994: Με την υπ' αρ. 1147/ 10-10-1994 (ΦΕΚ 110 Δ /25.10.94) απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών η συγκεκριμένη περιοχή έκτασης 935,4 στρ, κηρύχθηκε αναδασωτέα . Σημειώνεται ότι η έκταση αυτή συμπεριλαμβανόταν στην ευρεία έκταση του λεκανοπεδίου Αττικής που είχε κηρυχθεί αναδασωτέα με την 108.424/13/9/1934 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας. Επακόλουθο της κήρυξης είναι η προστασία της έκτασης από ειδικές διατάξεις και οποιανδήποτε έγκριση -επέμβαση σε αυτήν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την έγκριση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

2001: Συντάσσεται μελέτη αναδάσωσης της περιοχής η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 1101/ 20-4-2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής προϋπολογισμού 658.649 ευρώ. Οι προβλεπόμενες φυτεύσεις της μελέτης έγιναν τμηματικά τη διετία 2002- 2004 με την προστασία της αστυνομίας λόγω των αντιδράσεων που υπάρχουν και με την συνδρομή των δήμων της περιοχής. 

2005: Η Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής υπέβαλε δύο φορές μελέτη για τη δημιουργία χώρου δασικής αναψυχής στην περιοχή προϋπολογισμού 162.714 ευρώ για ένταξη στο Γ' Κ.Π.Σ. αλλά δεν εντάχθηκε χαρακτηριζόμενη ως μη επιλέξιμη δαπάνη. Το ίδιο έτος ζητήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων χρηματοδότηση για την υλοποίηση αυτής της μελέτης αλλά μέχρι σήμερα δεν χρηματοδοτήθηκε. 

Ιούνιος 2007: Τα Δημοτικά Συμβούλια πέντε Δήμων: Αθηναίων, Γαλατσίου, Ν. Ιωνίας, Φιλοθέης και Ψυχικού, στα διοικητικά όρια των οποίων ανήκει η λοφοσειρά των Τουρκοβουνίων, προχωρούν στην έγκριση Ψηφίσματος με το οποίο αποφασίζουν να συνεργαστούν για το συντονισμό της αντιμετώπισης του ιδιοκτησιακού, πολεοδομικού και δασικού καθεστώτος της έκτασης της λοφοσειράς, την αποκατάσταση του ανάγλυφου του βουνού, αλλά και την ενοποίηση της έκτασης με τους υπάρχοντες ελεύθερους χώρους, ώστε να αναδειχθεί σε μητροπολιτικό χώρο πρασίνου στον οποίο θα έχουν πρόσβαση οι κάτοικοι όλου του Λεκανοπεδίου.

11 Ιουλίου 2007: Ο Βουλευτής Φώτης Κουβέλης έχοντας λάβει γνώση του κοινού ψηφίσματος των Δήμων της περιοχής για τη διάσωση των Τουρκοβουνίων, απευθύνει ερώτηση προς τους Υπουργούς • Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και • Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναφορικά με τα μέτρα που προτίθενται να λάβουν για την βελτίωση των όρων διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής «Τουρκοβούνια - Αττικό Άλσος» και των πρωτοβουλιών μέσω των οποίων διατίθενται να συνδράμουν στην κίνηση πολιτών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ανάδειξη και προστασία της εν λόγω περιοχής. 

20 Ιουλίου 2007: Η Διεύθυνση Δασών Αθηνών μετά από ερώτηση των βουλευτών Κυριάκου Μητσοτάκη και Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη αποφαίνεται ότι «το καθεστώς προστασίας των δασικών εν γένει εκτάσεων και των δασών υφισταμένων σήμερα ή αποψιλωθέντων στην περιοχή των Τουρκοβουνίων είναι ιδιαίτερα προστατευτικό και ουδεμία αλλαγή χρήσης είναι επιτρεπτή, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις Δημοσίου συμφέροντος όπως προβλέπεται από το Νόμο». Κρίνει δε ότι «θα πρέπει να επικαιροποιηθεί και αναπροσαρμοστεί ο προϋπολογισμός της ως σχετικής μελέτης αναδάσωσης και να χρηματοδοτηθεί για άμεση έναρξη εκτέλεσης εργασιών, να κατεδαφιστούν και απομακρυνθούν τα αυθαίρετα κτίσματα και εγκαταστάσεις (περισσότερα των 1.000 μαζί με τα κτίσματα του «Αττικού Άλσους- Οικισμός Γ. Παπανδρέου» αφού δεν έχει γίνει ακριβής καταμέτρηση μέχρι σήμερα) και να αποκατασταθούν τα αργούντα λατομεία. 

Δείτε την απόφαση από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΘΗΝΩΝ