ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Τουρκοβούνια
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Ιστορία
Διεκδικήσεις
Νέα - Εκδηλώσεις
Διεκδικούμενοι Χώροι / Γαλάτσι / Τουρκοβούνια / Χάρτης
φόρτωση χάρτη ...

Ο συγκεκριμένος χώρος είναι προσβάσιμος από τον περιφερειακό Ψυχικό – Γαλάτσι και από τη οδό Ήρας.