ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Τουρκοβούνια
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Ιστορία
Διεκδικήσεις
Νέα - Εκδηλώσεις
Διεκδικούμενοι Χώροι / Γαλάτσι / Τουρκοβούνια / Διεκδικήσεις

Η συγκεκριμένη έκταση που διεκδικεί για ανάπλαση και διαμόρφωση ο Δήμος Γαλατσίου αποτελεί μέρος της δασικής και επανακηρυγμένης αναδασωτέας με αποφάσεις Νομαρχών της Αθήνας (1.147/ 94, 954/ 94) και του Περιφερειάρχη Αττικής (678/ 98) έκτασης του ορεινού όγκου των Τουρκοβουνίων. Η τελευταία για την οποία έχουν εκδοθεί και οι σχετικές αποφάσεις αριθμεί 1.800 στρέμματα και περιλαμβάνει: τμήμα του Αττικού Άλσους, περιοχές με εγκαταλελειμμένα λατομεία, που χρήζουν αποκατάστασης του αναγλύφου τους καθώς και χώρους που έχουν ήδη, εν μέρει, αναδασωθεί από τις Δημοτικές Διοικήσεις στα διοικητικά όρια των οποίων εμπίπτουν.

Ψήφισμα 5 Δήμων

Τα Δημοτικά Συμβούλια πέντε Δήμων: Αθηναίων, Γαλατσίου, Ν. Ιωνίας, Φιλοθέης και Ψυχικού, στα διοικητικά όρια των οποίων ανήκει η λοφοσειρά των Τουρκοβουνίων, προχώρησαν τον Ιούνιο του 2007 στην έγκριση Ψηφίσματος με το οποίο σηματοδοτούν την πρόθεσή τους για κοινή δράση και συνεργασία. Η συνεργασία αυτή συνίσταται στο συντονισμό για την αντιμετώπιση του ιδιοκτησιακού, πολεοδομικού και δασικού καθεστώτος της έκτασης που ποικίλλει, την αποκατάσταση του ανάγλυφου του βουνού, αλλά και την ενοποίηση της έκτασης με τους υπάρχοντες ελεύθερους χώρους, ώστε να αναδειχθεί σε μητροπολιτικό χώρο πρασίνου στον οποίο θα έχουν πρόσβαση οι κάτοικοι όλου του Λεκανοπεδίου.

Το ψήφισμα που εκδόθηκε από τη σχετική συνεδρίαση των Δημάρχων και υιοθετήθηκε από τα αρμόδια Δημοτικά Συμβούλια δεσμεύει τους εμπλεκόμενους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού ώστε να αναλάβουν κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες για το σχετικό ζήτημα. Η πρόθεση των πέντε Δήμων για κοινή δράση και συνεργασία θα επικυρωθεί με την Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας από τους πέντε Δημάρχους.


Ερώτηση στη Βουλή

Στις 12 Ιουλίου 2007 κατέθεσαν στη Βουλή ερώτηση (υπ’ αριθμ. 193/ 12-07-2007) με θέμα «την προστασία, αναδάσωση και ανάδειξη των Τουρκοβουνίων» οι Βουλευτές Κυριάκος Μητσοτάκης και Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Σε απαντήσεις τους ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ε. Μπασιάκος και οι αρμόδιοι Υφυπουργοί Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Α. Νάκος και ΠΕΧΩΔΕ Ε. Καλογιάννης επισημαίνουν ότι ολόκληρη η λοφοσειρά των Τουρκοβουνίων καλύπτεται κυρίως από δασικές εν γένει εκτάσεις, ιστάμενα αλλά και υποβαθμισμένα δάση, εκτάσεις που στο μεγαλύτερο μέρος τους έχουν κριθεί αναδασωτέες. Εξαίρεση αποτελούν τα αργούντα λατομεία, που δεν έχουν ακόμα αποκατασταθεί καθώς και ο Οικισμός Γ. Παπανδρέου, με τα αυθαίρετα κτίσματα και τις εγκαταστάσεις που δεν έχουν ακόμα κατεδαφιστεί.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Υφυπουργός Εσωτερικών: «Επί του συνόλου της έκτασης των 1.800 στρεμμ. περιοχής Τουρκοβουνίων δηλαδή «Αττικό Άλσος», «Οικισμός Γ. Παπανδρέου», «Γαλάτσι», «Ομορφοκλησσιά», «Ν. Φιλοθέη», «Ψυχικό» και για τις ελεύθερες επιφάνειες αυτής σήμερα εμβαδού 430 στρεμμ. έχει συνταχθεί μελέτη αναδασώσεων απ' την αρμόδια Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής προϋπολογισμού 279.878.375 δρχ. με τιμές μηνός Σεπτεμβρίου 2000 και έχει εγκριθεί με την με αρίθμ. 1101/20-4-2001 απόφαση Γεν. Γρ. Περιφ. Αττικής. Από τα διαθέσιμα στοιχεία της Διεύθυνσης Δασών Αθηνών δεν προκύπτει να έχει υλοποιηθεί η μελέτη αυτή στο σύνολο της ή μέρος αυτής». Για το λόγο αυτό και η Διεύθυνση Δασών ζητά την επικαιροποίηση και αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού καθώς και τη διευθέτηση των ζητημάτων που αφορούν στα λατομεία και στα αυθαίρετα κτίσματα προκειμένου να προχωρήσει στη σχετική αναδάσωση άμεσα.