ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Γυμναστική Ακαδημία
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Διεκδικήσεις
Νέα - Εκδηλώσεις
Διεκδικούμενοι Χώροι / Δάφνη / Γυμναστική Ακαδημία / Χάρτης
φόρτωση χάρτη ...

Η έκταση της Γυμναστικής Ακαδημίας βρίσκεται στα νυν καταργηθέντα οικοδομικά τετράγωνα 135 και 136 στα όρια με το Δήμο Υμηττού και περικλείεται από τις οδούς Λ. Ηλιουπόλεως, Λ. Εθν. Αντιστάσεως και Ειδομένης.
Η πρόσβαση στο χώρο γίνεται από την οδό Εθν. Αντιστάσεως