ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Περιοχή Ναυτικού Οχυρού Πέρδικας
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Νέα - Εκδηλώσεις
Ιστορία
Διεκδικήσεις
Διεκδικούμενοι Χώροι / Αίγινα / Περιοχή Ναυτικού Οχυρού Πέρδικας / Χάρτης
φόρτωση χάρτη ...

Η πρόσβαση στο ναυτικό οχυρό Πέρδικας γίνεται από τοπικούς κοινοτικούς δρόμους που ξεκινούν από τον επαρχιακό δρόμο Αίγινας Πέρδικας.