ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Περιοχή Κουτρουμπέη ή Πετρομπέη
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Νέα - Εκδηλώσεις
Διεκδικήσεις
Ιστορία
Διεκδικούμενοι Χώροι / Αίγινα / Περιοχή Κουτρουμπέη ή Πετρομπέη / Χάρτης
φόρτωση χάρτη ...

Η πρόσβαση στο χώρο της περιοχής Κουτρούμπεη ή Πετρόμπεη γίνεται από την οδό Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ και από την οδό Κανάρη στην πόλη της Αίγινας.