ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Πλατεία Εθνεγερσίας
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας
Προσβάσεις
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Πληροφορίες - Ωράριο
Νέα - Εκδηλώσεις
Αναπλάσεις
Χώροι Πρασίνου / Αίγινα / Πλατεία Εθνεγερσίας / Προσβάσεις

Η πλατεία Εθνεγερσίας βρίσκεται στην παραλία της Αίγινας επί του παραλιακού δρόμου Λ. Καζαντζάκη και η πρόσβαση γίνεται από εκεί.