ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Νησίδα Γ. Παπανδρέου
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Πληροφορίες - Ωράριο
Νέα - Εκδηλώσεις
Αναπλάσεις
Χώροι Πρασίνου / Ζωγράφου / Νησίδα Γ. Παπανδρέου / Αναπλάσεις

Νησίδα Γ. ΠαπανδρέουΗ συγκεκριμένη περιοχή αποτελείτο από την Νησίδα επί της Γ. Παπανδρέου, καθ’ όλο το μήκος της οδού καθώς και από τα εκατέρωθεν πεζοδρόμια και τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών. Η φύτευση πριν την ανάπλαση ήταν ακαθόριστη και ο χώρος δεν είχε ορισμένη δομή. Με την ανάπλαση μορφοποιήθηκε ενιαία ο χώρος και ως προς τη φύτευση και ως προς την συνολική του όψη όσον αφορά στις προστιθέμενες κατασκευές. Η ανάπλαση πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις (Φάση Α΄ , Φάση Β΄ , Φάση Γ΄ ). Η Φάση Α΄, ολοκληρώθηκε το 2002, η Φάση Β΄ κατά το 2004 και η Φάση Γ΄ το έτος 2007.