ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Νησίδα Γ. Παπανδρέου
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Πληροφορίες - Ωράριο
Νέα - Εκδηλώσεις
Αναπλάσεις
Χώροι Πρασίνου / Ζωγράφου / Νησίδα Γ. Παπανδρέου / Πληροφορίες - Ωράριο

Νησίδα Γ. ΠαπανδρέουΙδιαίτερα στοιχεία του χώρου αποτελούν η ύπαρξη ποδηλατοδρόμου προς το ανερχόμενο ρεύμα της Γ. Παπανδρέου, καθώς και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για τον περίπατο των ζώων. Έχει επίσης προβλεφθεί η προσβασιμότητα των ατόμων με κινητικά προβλήματα στο χώρο.