ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Νησίδα Γ. Παπανδρέου
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Πληροφορίες - Ωράριο
Νέα - Εκδηλώσεις
Αναπλάσεις
Χώροι Πρασίνου / Ζωγράφου / Νησίδα Γ. Παπανδρέου / Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας

Νησίδα Γ. ΠαπανδρέουΗ Νησίδα Γ. Παπανδρέου περιλαμβάνει πλήθος δέντρων και θάμνων καλλωπιστικού κυρίως χαρακτήρα και μεσογειακής προέλευσης.

Δείτε αναλυτικά ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ