ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Άλσος Βαρβαρέσου
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Προσβάσεις
Νέα - Εκδηλώσεις
Χώροι Πρασίνου / Πεύκη / Άλσος Βαρβαρέσου / Προσβάσεις

Πρόσβαση στο χώρο μπορεί να έχει ο επισκέπτης από τις οδούς Π. Μελά και Κύπρου.