ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Πλατεία Αγίας Τριάδας
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας
Προσβάσεις
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Πληροφορίες - Ωράριο
Νέα - Εκδηλώσεις
Ιστορία - Αρχιτεκτονική
Αναπλάσεις
Υλικό για Εκπαιδευτικούς
Χώροι Πρασίνου / Πεντέλη / Πλατεία Αγίας Τριάδας / Αναπλάσεις

Σχέδιο πλατείαςΗ ονομασία Αγία Τριάδα «του Νερού» προέρχεται από την πηγή που υπάρχει έξω από το ναΐσκο. Την πηγή αυτή και τον περιβάλλοντα χώρο της σήμερα, αναπλάθει ο Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων για την προστασία του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.).