ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Πλατεία Αγίας Τριάδας
Χάρτης
Γενική Παρουσίαση
Στοιχεία Χλωρίδας και Πανίδας
Προσβάσεις
Εγκαταστάσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού και Αναψυχής
Πληροφορίες - Ωράριο
Νέα - Εκδηλώσεις
Ιστορία - Αρχιτεκτονική
Αναπλάσεις
Υλικό για Εκπαιδευτικούς
Χώροι Πρασίνου / Πεντέλη / Πλατεία Αγίας Τριάδας / Προσβάσεις

Η πρόσβαση στο χώρο πραγματοποιείται από την οδό Βασ. Κωνσταντίνου που αποτελεί προέκταση της λεωφόρου Πεντέλης (από πλατεία Χαραυγής) και από τη λεωφόρο Διονύσου από Ν. Μάκρη και Διόνυσο.

Στην πλατεία κάνουν στάση όλα τα λεωφορεία που έχουν προορισμό την Πεντέλη.